Duurzaam logeren

Bij Villa Monte dragen we graag ons steentje bij aan een betere planeet. Zo streven we naar een groenere hotelwereld en zijn we aangesloten bij Hotel for Trees , een geweldige organisatie die per keer onze gasten de kamerschoonmaak overslaan, een boom plant.

Beleidsverklaring

Zowel het management als alle medewerkers van Hotel Villa Monte nemen de taak op zich om enerzijds de milieubelasting te beheersen en anderzijds ook de milieurisico’s te beperken. Een structureel onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen is de zorg voor het milieu. 

Alle medewerkers van het hotel verbinden zich er dan ook toe hun taken uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures passend binnen ons ondernemingsbeleid. We voldoen aan de Vlaamse milieuwetten en-voorschriften, maar willen ook een stap verdergaan.   Dit onder andere met volgende zaken:   

  • Hotel Villa Monte registreert water en energieverbruik.  Op basis van deze gegevens kunnen we vervolgens de infrastructuur maar ook het beleid continu verbeteren alsook zuiniger maken. Zo zijn al onze douches ondertussen uitgerust met spaarkoppen en dit met behoud van het comfortgevoel, hebben al onze toiletten een aangepaste waterregeling en maken we gebruik van regenwaterrecuperatie voor de besproeiing van onze tuin. 
  • Tevens zetten we ons in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsuitvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. In het kader hiervan leiden we ook onze medewerkers op om mee zorg te dragen voor het milieu.  
  • Verder proberen we ook onze gasten te sensibiliseren met oa te attentenderen op handdoekenverbruik. Voor meer concrete toepassingen verwijzen we graag naar onze medewerkers aan het onthaal.
  • Om ons beleid consequent en overal in het hotel toe te passen, heeft Hotel Villa Monte dan ook besloten om de vereiste maatregelen in het kader van de groene sleutel in te voeren. 

Hotel Villa Monte zal dit milieubeleid uitdragen aan onze medewerkers en aan onze gasten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hotel Villa Monte ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als belangrijk onderdeel van duurzame groei. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij door MVO toe te passen in woord, in creatieve voorstellen, in oplossingen en met verantwoord gedrag. 

Voor Hotel Villa Monte is het beleid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebaseerd op 3 pijlers:

Verantwoordelijkheid nemen binnen de maatschappij

Hotel Villa Monte zet zich in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan de gasten. Hotel Villa Monte helpt gasten om ook hun MVO doelstellingen te verwezenlijken tijdens hun aanwezigheid in ons bedrijf. Alles wordt gedaan, binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen, om de belasting van het milieu waar mogelijk te voorkomen en anders te minimaliseren. 

Voldoen aan wet- en regelgeving 

Hotel Villa Monte voldoet minimaal aan alle geldende wet- en regelgeving in het algemeen en op het gebied van de zorg voor milieu en duurzaamheid in het bijzonder. 

Streven naar continue verbetering 

Hotel Villa Monte streeft naar het continue verbeteren van haar prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, duurzaamheid en milieuzorg. 

Ons MVO beleid is gebaseerd op 3 uitgangspunten: 

People: Hotel Villa Monte voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden.Hotel Villa Monte respecteert de van toepassing zijnde CAO(‘s) of branche gerelateerde CAO(‘s). Hotel Villa Monte heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van de training en ontwikkeling van zijn medewerkers Hotel Villa Monte houdt zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en activiteiten aan de algemene veiligheidsvoorschriften die het bedrijf hanteert. Hotel Villa Monte heeft een preventief veiligheidsbeleid met als doel het streven naar nul arbeidsongevallen. Ook de gasten worden uiteraard op een mensvriendelijke en menswaardige wijze behandeld en ontvangen. Het spreekt voor zich dat ook hun veiligheid van prioritair belang is bij hun verblijf in ons hotel. 

Planet: Hotel Villa Monte respecteert het milieu, de omgeving en de natuur. Om deze reden voldoet zij aan alle van toepassing zijnde nationale milieuwet- en regelgeving. Hotel Villa Monte heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid afval en de gescheiden verwerking ervan. Hotel Villa Monte bezit een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van energie- en uitstootreductie. 

Profit: Hotel Villa Monte en haar werknemers zullen op geen enkele manier in strijd handelen met het eerlijk zaken doen in al haar facetten. Het bedrijfsdoel is om een goede relatie op te bouwen met de leveranciers, gasten en overige relaties. De relatie is gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en duurzaamheid.

Meer informatie?

Meer informatie en inspiratie vindt u ongetwijfeld op de site van de Groene Sleutel : http://www.groenesleutel.be/